Nowy Śpiewnik Patriotyczny

Nadanie praw wyborczych kobietom w Polsce zbiegło się z odzyskaniem przez nas niepodległości. Świętowanie niepodległości przyćmiło fakt, że Polska jako jedno z pierwszych państw na świecie uznała równość polityczną obywateli bez względu na płeć. Te dwa niewątpliwie ważne wydarzenia historyczne nie muszą ze sobą konkurować. Śpiewanie piosenek patriotycznych to jedna z najbardziej jednoczących i popularnych praktyk pamięci. Narodowych pieśni uczymy się od dziecka, nucąc je często zupełnie bezrefleksyjnie. Rzadko zastanawiamy się nad tym jakie znaczenie mają powtarzane przez nas słowa. Chwila namysłu pozwala zauważyć jak wiele w nich stereotypów dotyczących płci, fascynacji wojną i przemocą, a jak mało miejsca na żałobę, uczucia czy etos pracy na rzecz wspólnoty.

Postanowiłyśmy napisać (przepisać) pieśni patriotyczne na nowo – tak, abyśmy mogli cieszyć się niepodległością i tradycją bez przymykania oka na tkwiącą w niej mizoginię, militaryzm, klasowość i rasizm. Narracja niepodległościowa na ogół pomija rolę kobiet, jednocześnie kreując zmitologizowany obraz mężczyzny-żołnierza walczącego o swój kraj. Dynamika wielu tych piosenek opiera się na stereotypowych rolach płciowych – mamy więc mężczyzn-żołnierzy, otoczonych przez kobiety – te rzeczywiste (żony, dziewczyny, matki) oraz ich abstrakcyjne wyobrażenia: Polonię i wojnę.

Stworzyłyśmy śpiewnik „odświeżonych” pieśni patriotycznych, które zachowując znane melodie i konwencje zyskały na inklu- zywności. Nowy Śpiewnik Patriotyczny składa się z tekstów piosenek w oryginalnej wersji uzupełnionej przez nas o komentarz dekonstruujący teksty oraz nowych propozycji słów do znanych melodii.

Projekt rozwijamy prezentując go na wystawach i konferencjach oraz prowadząc karaoke i warsztaty z krytycznego czytania tradycji narodowej. Nowy Śpiewnik Patriotyczny udostępniamy w formie pdfu do zgrania i wydrukowania na domowej drukarce.

Macierz/Matrix wystawa w ramach Cracow Gallery Weekend KRAKERS, Uniwersytet Jagielloński, 2018.
Młode Wilki wystawa konkursowa, Trafostacja Sztuki w Szczecinie, 2018.
Poprawka Galeria JEST, Wrocław, 2019.

Młode Wilki wystawa konkursowa, Trafostacja Sztuki w Szczecinie, 2018.

Kolejna Wystawa Patriotyczna wystawa, Otwarta Pracownia MEWKA, Gdańsk, 2018.
Generator MALTA performance w ramach MALTA FESTIVAL, Poznań, 2019.
Poprawka Relax Art Space, Częstochowa, 2019.
Poprawka Galeria JEST, Wrocław, 2019.
Poprawka Galeria JEST, Wrocław, 2019.

Poprawka Relax Art Space, Częstochowa, 2019.